Loading...

Hội nghị góp ý quy định về hoạt động xuất bản và phát hành sách điện tử

Ngày đăng: 01/12/2019 - 12:12

Hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận hoạt động từ ngày 30/9/2019.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra nhiều thay đổi ở mọi mặt của đời sống, trong đó, ngành xuất bản, in và phát hành cũng không ngoại lệ. Những thói quen mới của độc giả như: mua bán, lựa chọn và trao đổi sách trực tuyến, sử dụng ebook (sách điện tử) và vrbook (sách thực tế tăng cường ảo)… đã đặt ra những thách thức, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các nhà xuất bản.

Nhằm bắt kịp sự phát triển của ngành xuất bản trên thế giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật triển khai thực hiện công tác xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng internet. Hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử của Nhà xuất bản đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận hoạt động từ ngày 30/9/2019.

Để thực hiện công tác xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng internet, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đầu tư trang thiết bị số hóa sách lý luận, chính trị; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài phục vụ việc xuất bản, phát hành điện tử; bước đầu hiện đại hóa công nghệ xuất bản và cho ra đời một số ấn phẩm điện tử là sách lý luận, chính trị.

Đây là những kết quả ghi nhận sự nỗ lực của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách lý luận, chính trị, pháp luật của bạn đọc ở trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm hoàn thiện công tác xuất bản và phát hành sách điện tử, ngày 28/11/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo và góp ý về quy định xuất bản, phát hành sách điện tử. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản. Hội nghị còn có sự tham gia của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm Phát hành sách phía Nam.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện công tác xuất bản và phát hành sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần nhanh chóng đưa các ấn phẩm sách lý luận, chính trị, pháp luật phiên bản điện tử đến với bạn đọc trong nước và quốc tế.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả