Loading...

Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 30/01/2019 - 17:01

Sáng ngày 30-1-2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện chương trình công tác năm, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Nhà xuất bản năm 2018, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của Nhà xuất bản năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đến dự với Hội nghị có các đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Nguyên, Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Thạch, Tổng Biên tập tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương; Đỗ Khánh Thuận, Vụ 5, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Thị Thu Hà, Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ngô Thị Bích Thuận, Cục An ninh chính trị, Bộ Công An; Nguyễn Mỹ Linh, Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, thủ trưởng, bí thư chi bộ các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản đã trình bày tóm tắt tình hình và kết quả công tác năm 2018 của Nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực như công tác xuất bản, in và phát hành sách; công tác nghiên cứu khoa học, thông tin và triển khai các đề án; công tác tổ chức - cán bộ; công tác tài chính - kế toán; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế v.v..

Nhìn chung, kết quả công tác năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có nhiều thành tựu nổi bật như xuất bản và phát hành nhiều đầu sách, tài liệu quan trọng phục vụ việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết các Hội nghị Trung ương của Đảng, v.v.; tổ chức thành công Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I và II năm 2018; tập trung xây dựng dự thảo đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sản xuất, kinh doanh sang cơ chế doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đối ngoại trong nước và quốc tế… Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Dựa trên đánh giá đặc điểm, tình hình năm 2019 với những thuận lợi và thách thức mới, đồng chí Vũ Trọng Lâm cũng trình bày phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Kết thúc Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: “Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tập thể lãnh đạo, đảng ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, toàn tâm, toàn ý, cùng nhau chung sức, xây dựng và phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bên cạnh công tác chuyên môn đạt được nhiều thành tựu, công tác Đảng năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng có nhiều dấu ấn quan trọng trong việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong năm 2018, Nhà xuất bản đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng, số lượng, tiến độ đã đề ra; các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đực triển khai kịp thời; các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời v.v.. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Dựa trên đánh giá đặc điểm, tình hình năm 2019 với những thuận lợi và thách thức mới, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản cũng trình bày phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng trong năm 2019 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác chuyên môn và công tác Đảng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí nhấn mạnh thêm 3 điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản như: Nhà xuất bản là một trong những đảng bộ có truyền thống hết sức tự hào, đây chính là tiền đề vững chắc để Nhà xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng; có sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm với cấp ủy và chính quyền các cấp; quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, tập thể đảng ủy và cán bộ Nhà xuất bản.

Đồng chí cũng chỉ ra một vài điểm sáng trong kết quả thực hiện công tác chuyên môn và công tác Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong năm 2018, Nhà xuất bản đã bám sâu và thực hiện tốt 2 nhiệm vụ được giao là biên tập xuất bản, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, đồng chí Trương Xuân Cừ cũng đã góp ý thiết thực cho phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong năm 2019.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà xuất bản công bố các quyết định của Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân Nhà xuất bản và công bố các quyết định của Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản về danh hiệu các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2018.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản điểm lại những thành tựu đạt được trong năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí nhấn mạnh: “Nhà xuất bản đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đạt mức kỷ lục trong các lĩnh vực: xuất bản sách phục vụ tuyên truyền, quản lý phí, các hoạt động đối ngoại được đặc biệt chú trọng… Năm 2019 là năm bản lề, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Nhà xuất bản tiếp tục xây dựng và triển khai phương hướng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, xác định quyết tâm chủ động, sáng tạo để cố gắng xây dựng, củng cố Nhà xuất bản ổn định và phát triển, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong các cơ quan xuất bản của Đảng, là cánh chim đầu đàn trong ngành xuất bản Việt Nam”.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tổng kết Hội nghị.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả