Loading...

Hội nghị trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga

Ngày đăng: 28/05/2020 - 15:05

Ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; các đồng chí ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Trưởng Ban sách Quốc tế; cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ trì tại điểm cầu Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga là đồng chí Kalganov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua.

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi về công tác dịch, biên tập, xuất bản sách từ tiếng Việt sang tiếng Nga và ngược lại; lên kế hoạch và phương án tổ chức triển lãm sách trong năm 2021; thống nhất tiến độ biên dịch và thời gian xuất bản cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938) của tập thể tác giả Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường hiệu quả công tác dịch, biên tập, xuất bản sách từ tiếng Việt sang tiếng Nga, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn giới thiệu nhiều đầu sách tiêu biểu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đoàn làm việc của Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tốt đẹp giữa hai cơ quan, đơn vị. Đồng chí khẳng định: “Bên cạnh công tác xuất bản và phát hành sách, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị và triển lãm sách,… Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga nói riêng”.

Bình luận