Loading...

Hội nghị trực tuyến lần thứ hai giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga

Ngày đăng: 07/08/2020 - 11:08

Chiều 06/8/2020, Hội nghị trực tuyến lần thứ hai giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga được tổ chức. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; các đồng chí ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Chủ trì tại điểm cầu Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga là đồng chí Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua.

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi về công tác dịch, biên tập, xuất bản sách từ tiếng Việt sang tiếng Nga, trong đó thống nhất tiến độ biên dịch và thời gian xuất bản cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938) - cuốn sách vinh dự được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương viết Lời tựa; Hồ Chí Minh về binh pháp Tôn Tử, đặc biệt là sẽ dịch và xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sang tiếng Nga; lên kế hoạch và phương án tổ chức Hội thảo Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế 100 năm, dự kiến tổ chức ngày 11/12/2020 tại Xanh Pê-téc-bua với sự tham gia của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;...

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tốt đẹp giữa hai cơ quan, đơn vị. Đồng chí khẳng định, bên cạnh công tác xuất bản và phát hành sách, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị và triển lãm sách…, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga nói riêng.

Thu Hằng

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả