Loading...

Họp trực tuyến chuyên đề về công tác biên tập - xuất bản - phát hành sách tự phát hành

Ngày đăng: 09/05/2019 - 16:05

Ngày 9/5/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Họp trực tuyến chuyên đề về công tác biên tập - xuất bản - phát hành sách tự phát hành của Nhà xuất bản.

Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại Hà Nội, thủ trưởng các chi nhánh, trung tâm phát hành sách phía Nam.

Toàn cảnh cuộc họp

Nội dung cuộc họp thảo luận về kết quả hoạt động xuất bản sách tự phát hành từ năm 2014 đến hết tháng 3/2019. Trong đó, tập trung xem xét các vấn đề lớn là công tác tổ chức cộng tác viên; công tác xây dựng kế hoạch đề tài và cơ cấu các mảng đề tài; công tác biên tập, xuất bản sách; công tác tuyên truyền, giới thiệu, phát hành sách; sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác biên tập – xuất bản – phát hành sách tự phát hành; cơ chế tài chính đối với sách tự phát hành.

Trong giai đoạn vừa qua, công tác xuất bản sách tự phát hành có nhiều thành tựu nhưng cũng tồn đọng nhiều hạn chế. Cụ thể, về ưu điểm, đa số sách tự phát hành của Nhà xuất bản chưa phát hiện có sai sót về quan điểm chính trị; giữa các đơn vị làm công tác phát hành đã có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn trong việc đề nghị in tái bản/nối bản, điều chuyển sách nhằm giảm giá thành, tránh tình trạng sách tồn kho; biên tập viên ngày càng năng động, có trình độ ngoại ngữ, mở rộng mạng lưới cộng tác viên và đa dạng hóa đề tài sách dịch. Về hạn chế, ở 1 số ban biên tập, công tác tổ chức cộng tác viên sách tự phát hành chưa thực sự được coi trọng, chưa có đầu tư, cơ cấu các mảng đề tài có nơi còn chưa cân xứng; chưa khai thác được các đề tài hay, có giá trị về cả lý luận và thực tiễn; việc biên tập viên tham gia quảng cáo và tuyên truyền sách còn hạn chế; các đơn vị phát hành cũng chưa cố gắng hết sức trong việc tìm ra giải pháp nhằm tăng số lượng sách tiêu thụ.

Từ đó, các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đưa ra phương hướng và một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị thiết thực nhằm phát huy những mặt ưu điểm và khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác biên tập - xuất bản - phát hành sách tự phát hành.

Kết thúc Hội nghị, do thời gian có hạn nhưng lượng thông tin cần trao đổi, thảo luận nhiều, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chỉ đạo tiếp tục họp trực tuyến chuyên đề về công tác biên tập - xuất bản - phát hành sách tự phát hành của Nhà xuất bản trong thời gian tới.

BT: Kiều Trang

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả