Loading...

Kể chuyện xây Lăng Bác Hồ

Kể chuyện xây Lăng Bác Hồ
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ke chuyen xay Lang BHTác giả: Hồng Khanh - Thế Long - Dân Hồng

  Số trang: 152 trang

  Giá tiền: 35.000đ

  Xuất bản: Tháng 5-2015

  Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, công nhân, chiến sĩ quân đội và nhân dân cả nước ta đã nô nức góp công sức và vật liệu quý để xây dựng Lăng Bác. Sau hai năm xây dựng liên tục và khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, với sự giúp đỡ của Đảng và Chính phủ Liên Xô, nhiệm vụ xây Lăng đã hoàn thành đúng hạn với chất lượng tốt nhất và được khánh thành ngày 29-8-1975.

  Cuốn sách Kể chuyện xây Lăng Bác Hồ được hoàn thành trên cơ sở các bài viết được đăng trên Báo Nhân dânQuân đội nhân dân trong dịp khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1975). Sách giúp đồng bào ở xa hoặc chưa có dịp vào Lăng thăm và viếng Bác hiểu được một phần về kiến trúc và cảnh quan xung quanh Lăng Bác - một công trình kiến trúc dân tộc, hiện đại, giản dị mà trang nghiêm - về những tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ quân đội, công nhân và nhân dân ta trong những ngày sôi nổi thi đua trên công trường xây dựng Lăng Bác.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ