Loading...

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu

Ngày đăng: 13/08/2020 - 16:08

Sáng 13/8/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.

Toàn cảnh buổi khai giảng

Dự lễ khai giảng, phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; các đồng chí cán bộ, viên chức là học viên Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội và các chi nhánh, trung tâm phát hành sách thuộc Nhà xuất bản.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí: lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch; Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu; các đồng chí cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi khai giảng

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định tầm quan trọng của công tác đấu thầu. Trên cơ sở phân tích mục đích, ý nghĩa của khóa bồi dưỡng, đồng chí đề nghị các học viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tập trung học tập để hoàn thành khóa học đạt kết quả cao.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 13/8/2020 đến 15/8/2020. Nội dung tập trung vào 06 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu; Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Chuyên đề 5: Hợp đồng; Chuyên đề 6: Đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Kết thúc khóa học, 66 học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học với 04 mức xếp loại: xuất sắc, giỏi, khá và trung bình. 

 

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Trương Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch trao Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đấu thầu; từ đó, phát hiện các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp, bảo đảm cho các cuộc thầu diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả