Loading...

Khánh thành trụ sở mới Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Chi nhánh tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 27/05/2020 - 14:05

Ngày 22/5/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khánh thành công trình: Trung tâm Biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở mới Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chi nhánh tại Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh: Việc xây dựng công trình Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài, giúp Nhà xuất bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại buổi Lễ

Trụ sở mới của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng

Đây là nơi làm việc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chi nhánh tại Đà Nẵng, đồng thời là nơi đón tiếp và làm việc với các tập đoàn xuất bản - truyền thông, các nhà xuất bản nước ngoài và các tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác xuất bản với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Công trình còn là nơi trưng bày, giới thiệu và phát hành các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản, hướng tới một trung tâm tư tưởng, văn hóa lớn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

P.V

Bình luận