Loading...

Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác tổ chức, cán bộ

Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác tổ chức, cán bộ
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
Số trang: 168 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được biên soạn thành 3 bài:

  - Tổng quan về văn bản trong công tác tổ chức, cán bộ;

  - Kỹ năng soạn thảo văn bản trong công tác tổ chức, cán bộ;

  - Kỹ năng ứng dụng tin học trong công tác tổ chức, cán bộ.

  Cuốn sách giúp học viên có được những tri thức mới và chuẩn mực theo quy định hiện hành về văn bản của Đảng, Nhà nước; kỹ thuật soạn thảo văn bản; quy trình soạn thảo và ứng dụng tin học vào công tác tổ chức, cán bộ. Từ đó, học viên rèn luyện được các kỹ năng nắm bắt các bước, tham mưu, ban hành văn bản, tài liệu, hoàn thiện hồ sơ thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Đảng; có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo, lưu trữ, xử lý và truyền tải văn bản trong công tác. Cuốn sách cũng nhằm xây dựng cho người học thái độ tôn trọng nghiêm thể thức, kỹ năng soạn thảo văn bản; ý thức được tầm quan trọng và tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, cán bộ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ