Loading...

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 19/06/2020 - 17:06

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), ngày 17 và 19/6/2020, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản và đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đến tặng hoa và chúc mừng Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Nhịp cầu Tri thức.

Chúc mừng Báo Nhân dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đây là những cơ quan báo chí đã có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác nghiên cứu khoa học; công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các hoạt động, giới thiệu, quảng bá sách của Nhà xuất bản.

Cũng trong dịp này, Lãnh đạo Nhà xuất bản đã đến tặng hoa và chúc mừng Tạp chí Nhịp cầu Tri thức - đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Chúc mừng Tạp chí Nhịp cầu Tri thức nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả