Loading...

Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945-2010

Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945-2010
Tác giả: Thanh tra Chính phủ
Số trang: 576 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam, đồng thời với mục đích nhằm lưu giữ và quảng bá những tư liệu của một quá trình lịch sử, ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, Thanh tra Chính phủ kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945-2010.

  Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam, đồng thời với mục đích nhằm lưu giữ và quảng bá những tư liệu của một quá trình lịch sử, ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, Thanh tra Chính phủ kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945-2010.
  Cuốn sách trên cơ sở thu thập, hệ thống hóa các nguồn tài liệu, trình bày toàn bộ quá trình Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ được nhìn lại toàn bộ quá trình hình thành, phát triển cũng như những đóng góp của ngành từ khi ra đời cho đến những năm gần đây một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống nhất. Đó là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ nhưng mỗi khi nhìn lại mỗi cán bộ trong ngành lại không khỏi cảm thấy tự hào. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời khắc nào, các thế hệ cán bộ ngành cũng luôn thể hiện và giữ gìn phẩm chất cao quý của ngành là: “trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm”.
  Các tư liệu trong cuốn sách được tập hợp, sưu tầm từ nhiều nguồn đáng tin cậy: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, Lưu trữ thanh tra Chính phủ, Công báo nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay,…
  Cuốn sách bao gồm 5 chương:
  Chương I: Tổ chức và hoạt động thanh tra phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)
  Chương II: Tổ chức và hoạt động thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1955-1975)
  Chương III: Tổ chức và hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1990)
  Chương IV: Tổ chức và hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu thực hiện Cương lĩnh phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới (1990-2005)
  Chương V: Tổ chức và hoạt động thanh tra trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội nhập (2006-2010)

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ