Loading...

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới”

Ngày đăng: 19/04/2020 - 14:04

Chiều 16/4/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới”, mã số KHBĐ (2018)-42 do đồng chí Vũ Trọng Lâm, nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm Chủ nhiệm.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị nghiệm thu nội bộ và giới hạn số người theo đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu.

Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số của ngành xuất bản Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Đề án đánh giá thực trạng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với xuất bản điện tử và xuất bản số nói chung, xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng; đòi hỏi Nhà xuất bản phải nhanh chóng đổi mới cơ chế hoạt động để phù hợp với tình hình và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; bắt kịp xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. Phát triển số hóa, xuất bản điện tử trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay là một yêu cầu mang tính chiến lược của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm Đề án đưa ra 07 nhóm giải pháp phát triển xuất bản điện tử và xuất bản số tại Việt Nam, gồm: Nhóm giải pháp về cơ chế vận hành; Nhóm giải pháp về xây dựng tiêu chí cụ thể cho xuất bản sách điện tử và sách công nghệ số; Nhóm giải pháp về đội ngũ cán bộ; Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất; Nhóm giải pháp về xây dựng quy trình biên tập xuất bản sách điện tử; Nhóm giải pháp về lựa chọn công nghệ xuất bản điện tử đối với từng mảng sách; Nhóm giải pháp về phát hành sách điện tử. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm Đề án cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả biên tập, xuất bản sách điện tử tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều thống nhất đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các thành viên thực hiện Đề án, đồng thời khẳng định, đây là một đề án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, được chuẩn bị công phu, bài bản, chặt chẽ. Việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả biên tập, xuất bản sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là một yêu cầu bắt buộc của Nhà xuất bản trong việc đẩy mạnh công tác xuất bản nói chung và xuất bản sách điện tử nói riêng. Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhất trí nghiệm thu Đề án với kết quả đạt, đồng thời có nhiều góp ý cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện Đề án.

Bình luận