Loading...

Nghiệm thu Dự án xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn

Ngày đăng: 31/12/2019 - 14:12

Thực hiện Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; trong năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được giao nhiệm vụ xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn. Chiều 30/12/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đòng chí: Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo và các thành viên Hội đồng chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; đại diện Cục Tài chính và Quản lý Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin Văn phòng Trung ương; Vụ báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổ giám sát thực hiện Dự án và đơn vị xây dựng giải pháp phần mềm, tư vấn, giám sát xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn.

Thay mặt đơn vị xây dựng Dự án, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã trình kết quả xây dựng phần mềm Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn). Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác các đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, được xuất bản và phát hành từ năm 2009 đến nay. Các cuốn sách được chia theo các chủ đề, gồm: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về xây dựng Đảng, Nhà nước; Sách về kiến thức phổ thông; Sách về kỹ năng quản lý; Sách về phổ biến chính sách, pháp luật; Sách về phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; Sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới,.. Ngoài việc tìm kiếm trên danh mục tài liệu điện tử, người dùng có thể tra cứu dựa trên các trường thông tin mô tả hoặc tra cứu toàn văn các tài liệu đã được số hoá; đọc tài liệu trên máy tính và điện thoại di động.

Các đại biểu dự hội nghị, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đơn vị xây dựng phần mềm Thư viện và các đơn vị tư vấn, giám sát. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết và sử dụng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn có hiệu quả cao nhất.

Bình luận