Loading...

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 10/01/2020 - 15:01

Ngày 09/01/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tới dự Hội nghị tổng kết của Nhà xuất bản có: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng các cơ quan Đảng Trung ương; Thiếu tướng, GS.TS. Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân;.. cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản có đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, Hội Biên tập - Xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị tại Hà Nội, thủ trưởng các chi nhánh, trung tâm phát hành sách và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đăng ký xuất bản 880 đề tài, nộp duyệt thực tế 576 bản thảo. Tính đến ngày 31/12/2019, số lượng sách xuất bản (gồm sách in mới, tái bản, in nối) là 766 đầu sách với số lượng in 1.936.200 bản, 548.691.400 trang in quy đổi; thực hiện phân phối 33 đầu sách và 01 đĩa CD Audio cho cơ sở xã, phường, thị trấn với số lượng 1.020.440 bản. Hoàn thành và bảo đảm chất lượng, tiến độ công tác biên tập, xuất bản trong đó có nhiều đầu sách, tài liệu quan trọng phục vụ việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết các Hội nghị Trung ương của Đảng…

Hoạt động khoa học và triển khai các đề tài, đề án thu được hiệu quả thiết thực. Đề án “Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030” đã được xây dựng và hoàn thiện để trình Ban Bí thư vào Quý I năm 2020; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, bộ, ngành có liên quan báo cáo Ban Bí thư Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới; tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học; công tác tuyên truyền, phát hành sách được củng cố, tăng cường với doanh thu phát hành sách năm 2019 ước đạt gần 90 tỷ đồng. Các mặt tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản như công tác tổ chức - cán bộ, công tác tài chính - kế toán, công tác đối ngoại, công tác văn phòng, tổng hợp, đầu tư và công nghệ thông tin… đều đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm 2019, Đảng ủy Nhà xuất bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng; phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đối tượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong Nhà xuất bản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

Bên cạnh những thành tựu, việc thực hiện công tác chuyên môn và công tác Đảng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá đặc điểm, tình hình năm 2020 với những thuận lợi và thách thức mới, Nhà xuất bản đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2020, Nhà xuất bản cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động; tập trung đầu tư, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành, tiêu thụ sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tổ chức in và in; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án; xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và các đoàn thể Nhà xuất bản nhằm triển khai kế hoạch hoạt động gắn với kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ công tác.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ; Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; tặng Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ tưởng Bộ Công an

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ biên tập, xuất bản năm 2020 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Nhà xuất bản.

Các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản ký giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2021 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị năm 2020.

Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2021 ra mắt Hội nghị

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả