Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho nguyên Tổng Bí thư

Ngày đăng: 04/01/2019 - 07:01

Ngày 3-1-2019, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập trao tặng cuốn sách Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011) cho đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp ra mắt bộ sách. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản vào tháng 12-2018. 

Tham dự buổi trao tặng sách có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi trao tặng sách, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập bày tỏ: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vui mừng và xúc động được đồng chí Nông Đức Mạnh tin cậy, tín nhiệm và được Hội đồng Chỉ đạo xuất bản Tuyển tập bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ động phối hợp, giúp đỡ trong việc tổ chức bản thảo, biên tập và xuất bản cuốn sách Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011).

Bộ sách gồm 4 tập: Tập 1 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong thời kỳ giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, từ tháng 3-1987 đến tháng 4-1992. Tập 2 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, từ năm 1992 đến năm 2001. Tập 3 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (từ tháng 4-2001 đến tháng 4-2006). Tập 4 gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa X (từ tháng 4-2006 đến tháng 01-2011).

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nông Đức Mạnh

Tại buổi tiếp nhận sách, đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp hiệu quả với Hội đồng Chỉ đạo xuất bản Tuyển tập bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong việc biên tập, xuất bản cuốn sách. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các cán bộ tham gia biên tập, xuất bản cuốn sách.

Việc xuất bản cuốn sách góp phần giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới nói chung và những đóng góp to lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói riêng. Cuốn sách cung cấp những tư liệu xác thực và có hệ thống cho công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu công tác xây dựng Đảng, viết lịch sử Đảng, nhằm phát triển đường lối của Đảng, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trước đó, ngày 24-12-2018, thay mặt Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đại diện Ban sách Đảng cũng đã có buổi thăm và tặng bộ sách Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (gồm 3 tập) và cuốn sách 50 năm cuộc tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968-2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử do đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết lời giới thiệu.

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tặng bộ sách Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam… trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; sự tham gia của lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân vào cuộc tấn công; từ đó phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Cuốn sách được xuất bản sẽ góp phần giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng cuốn sách 50 năm cuộc tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968-2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử do đồng chí Lê Khả Phiêu viết lời giới thiệu

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả