Loading...

Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975)

Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh
Số trang: 183 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Cuốn sách Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975) là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, lịch...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong các nước phương Tây đã ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ, cứu nước, phải nhấn mạnh, nước Pháp giữ một vai trò nổi bật. Sự ủng hộ của Pháp đối với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước rất sâu sắc, cụ thể và toàn diện. Từ chính phủ, tổng thống, chính giới, các chính đảng, đặc biệt là Đảng Cộng sản Pháp, cho đến các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tổ chức xã hội: công đoàn, thanh niên, phụ nữa… đều lên tiếng và có nhiều hành động hết sức thiết thực, phản đối Mỹ, ủng hộ Việt Nam từ trước khi xảy ra cuộc chiến cho đến khi kết thúc chiến tranh.

  Cuốn sách Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước ( 1954-1975) là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, lịch sử quan hệ quốc tế, lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: 98.000 đ