Loading...

Đạo diễn Âm thanh - Ánh sáng

Đạo diễn Âm thanh - Ánh sáng
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Thi (Chủ biên)
Số trang: 184 trang
Giá tiền: 178.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản, cần thiết về lịch sử hình thành và phát triển, các thiết bị âm thanh, ánh sáng cơ bản cũng như quy trình của công việc thiết kế âm thanh, ánh sáng trong sân khấu,... nhằm trả lời cho những câu hỏi: Những yếu tố kỹ thuật của âm thanh, ánh sáng là gì? Chúng được sử dụng theo phương thức nào, dựa trên những cơ sở lý thuyết nào để tạo ra hiệu quả nghệ thuật trên sân khấu biểu diễn? Bên cạnh đó, cuốn sách còn tập hợp một số bài tập cơ bản có giá trị tham khảo cao về thiết kế âm thanh, ánh sáng sân khấu.

  Đây là tài liệu hữu ích phục vụ đào tạo có hệ thống, bài bản nguồn nhân lực chuyên ngành đạo diễn âm thanh, ánh sáng sân khấu, góp phần phát triển hơn nữa ngành sân khấu - điện ảnh Việt Nam.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ