Loading...

Phát hiện và sử dụng nhân tài

Phát hiện và sử dụng nhân tài
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phat hien va su dungTác giả: Nhiệm Ngạn Thân

  Số trang: 216 trang

  Giá tiền: 47.000đ

  Xuất bản: Tháng 4-2015

  Cuốn sách là sự tổng kết, kiểm nghiệm lại những điều đã làm, đã thấy, đã nghe, đã nghĩ... trong suốt quãng đời 40 năm công tác và phấn đấu của tác giả. Nội dung sách hàm chứa tư tưởng rất sâu sắc, kiến thức và kinh nghiệm phong phú, quý báu của ông trong việc "dụng nhân". Phần lớn những gì ông viết đều được đúc rút từ thực tiễn công tác, những điều mắt thấy tai nghe từ góc độ của người quản lý, vừa mang theo hơi thở cuộc sống, vừa thể hiện trí tuệ của một học giả uyên thâm. Phần chủ yếu của cuốn sách tác giả đi sâu trình bày về công tác cán bộ, trong đó đề cập rất thẳng thắn, không né tránh về những vấn đề xã hội rất quan tâm như tính dân chủ trong Đảng, phong cách viết, phong cách hội họp, thể chế chính trị...

  Năm 2011, cuốn sách đã được bình chọn là một trong những cuốn sách có nội dung hấp dẫn nhất trong các ấn phẩm được xuất bản tại Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc, nhất là các cán bộ quản lý, lãnh đạo, cán bộ làm công tác nhân sự có điều kiện nghiên cứu, tham khảo, gợi mở cho họ những suy nghĩ trong công tác phát hiện. sử dụng và bồi dưỡng nhân tài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ