Loading...

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới – Mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới – Mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm
Tác giả: PGS, TS. Đinh Xuân Lý
Số trang: 400 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp hơn 20 bài viết của các tác giả hiện đang công tác tại các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu. Nội dung cuốn sách đi sâu tìm hiểu những mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý, phát triển xã hội đặc biệt là một số mô hình của nước ngoài, từ đó rút ra những vấn đề cơ bản, những định hướng quan trọng và những giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Một số vấn đề về mô hình và thực tiễn;

  Phần thứ hai: Một số kinh nghiệm nước ngoài.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ