Loading...

Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc
Số trang: 360 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 1-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày những nét khái quát chung về quản lý môi trường ở khía cạnh pháp lý, lý luận và khoa học, đồng thời phân tích vấn đề quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và Việt Nam với những điều kiện địa lý tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và đô thị, hiện trạng môi trường đô thị, các giải pháp quản lý. Ngoài ra, cuốn sách cũng so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa đô thị Việt Nam và Nhật Bản có ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường đô thị cho Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần làm cho công tác quản lý môi trường đô thị ở nước ta ngày càng được cải thiện hơn.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ