Loading...

Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc
Số trang: 360 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 1-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày những nét khái quát chung về quản lý môi trường ở khía cạnh pháp lý, lý luận và khoa học, đồng thời phân tích vấn đề quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và Việt Nam với những điều kiện địa lý tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và đô thị, hiện trạng môi trường đô thị, các giải pháp quản lý. Ngoài ra, cuốn sách cũng so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa đô thị Việt Nam và Nhật Bản có ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường đô thị cho Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần làm cho công tác quản lý môi trường đô thị ở nước ta ngày càng được cải thiện hơn.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ