Loading...

Sức mạnh mềm của Pháp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Sức mạnh mềm của Pháp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 57.000 đ
Xuất bản: Tháng 2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sức mạnh mềm hay quyền lực mềm là khái niệm được học giả Mỹ Joseph Samuel Nye, Jr. đưa ra lần đầu tiên vào năm 1990. Theo ông, sức mạnh mềm là một loại năng lực có thể giúp một quốc gia – dân tộc đạt được mục đích thông qua sức hấp dẫn, thu hút đến từ các giá trị về văn hóa, chính trị cũng như các chính sách đối nội và đối ngoại.

  Cuốn sách gồm 3 chương

  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiến sử dụng sức mạnh mềm của Pháp

  Chương II: Thực tiễn sử dụng sức mạnh mềm của Pháp trong hai thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI

  Chương III: Đánh giá sức mạnh mềm của Pháp và dự báo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lý Thị Hải Yến (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ