Loading...

Tham gia Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 04/02/2020 - 08:02

Từ ngày 02 đến ngày 09/02/2020, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với nhiều hoạt động thiết thực.

Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Lễ khai mạc diễn ra chiều 02/02/2020 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm triển lãm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Triển lãm

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản và đồng chí Vũ trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự buổi Lễ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành vận động cách mạng, những cuốn sách, tài liệu đầu tiên đã trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc. Có thể nói, cuốn sách Đường Kách mệnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được in vào năm 1927 là cuốn sách cách mạng đầu tiên do chính những người thợ in Việt Nam làm ra bằng những phương tiện hết sức thô sơ, đã trở thành cẩm nang cách mạng cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng.

Trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sách báo cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, kêu gọi toàn dân đứng lên giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công đã đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Với vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, trong gần 70 năm qua, hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Triển lãm sách đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Triển lãm Sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ. Qua đó, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế cũng như công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Là cơ quan xuất bản chính trị nòng cốt của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia và đóng góp nhiều hoạt động thiết thực tại Triển lãm như trưng bày sách, tổ chức giới thiệu sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản; v.v..

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được trưng bày tại Triển lãm

Bình luận