Loading...

Tham gia Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05/02/2020 - 15:02

Chiều 02/02/2020, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Đây là hoạt động do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Đường sách, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Chương trình giới thiệu bộ sách Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng tháng Tám và giao lưu với các tác giả.

Đây là tuần lễ nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc đến với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Thông qua các xuất bản phẩm cùng những hoạt động như trưng bày, triển lãm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, trưng bày, triển lãm ảnh tư liệu về Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu và giới thiệu bộ sách Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng tháng Tám, tuần lễ góp phần giáo dục thế hệ trẻ nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhớ ơn những thành quả đấu tranh của thế hệ đi trước, các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc; ôn lại những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Người dân tham quan tìm hiểu các tác phẩm viết về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 02/02.

Trưng bày sách theo các chủ đề như: di sản Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh…

 

 

Bình luận