Loading...

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 20/05/2020 - 16:05

Nhằm giáo dục truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo không khí thi đua, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu toàn văn Thể lệ cuộc thi:

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển

của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 259-KH/NXBCTQGST, ngày 15/5/2020 của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản)

 

I- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản đang công tác hoặc đã về hưu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chấm thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG THI

Bài dự thi gồm một hoặc một số nội dung sau:

1. Truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; những thành tựu nổi bật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong 75 năm qua). Suy nghĩ và cảm nhận về lịch sử, truyền thống 75 năm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

2. Định hướng và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là Nhà xuất bản nòng cốt xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước (Có thể chọn một trong các hoạt động của Nhà xuất bản như: xây dựng đề tài sách, nội dung và hình thức sách, phát hành sách, tuyên truyền giới thiệu sách; hoặc hoạt động của một đơn vị cụ thể;...).

3. Kỷ niệm sâu sắc trong quá trình làm việc (hoặc cộng tác) với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cảm nghĩ về Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

III. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

  • Cá nhân có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm.
  •  Bài dự thi bằng tiếng Việt được viết tay hoặc đánh máy (font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14). Nếu bài dự thi có nhiều trang phải đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị (đối với người dự thi là cán bộ viên chức, người lao động Nhà xuất bản), địa chỉ (đối với người dự thi là cán bộ của Nhà xuất bản đã nghỉ hưu và cộng tác viên, bạn đọc).
  •  Khuyến khích các bài dự thi được thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú, tranh ảnh minh họa.

- Những bài dự thi có nội dung hoàn toàn giống nhau thì không hợp lệ.

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề bản quyền của bài dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác truyền thông của Nhà xuất bản.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

- Gồm các giải thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia Cuộc thi:

+ Giải tập thể:

- 01 Giải nhất:                         5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì:                           3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba:                            2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích:           1.000.000 đồng.

+ Giải cá nhân:

- 01Giải nhất:                        5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì:                         3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba:                          2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích:         1.000.000 đồng.

- Các bài dự thi đạt giải thưởng trong Cuộc thi sẽ được tặng Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; được lựa chọn để trưng bày trong Phòng Truyền thống của Nhà xuất bản.

V. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian

  • Hạn cuối nộp bài thi: ngày 30/9/2020
  • Thời gian chấm sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 15/10/2020
  • Thời gian chấm chung khảo: Hoàn thành trước ngày 30/10/2020
  • Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi: nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020).

2. Nơi nhận bài dự thi

  • Đối với các đơn vị trong Nhà xuất bản: Tổ trưởng tổ công đoàn các đơn vị nhận bài dự thi của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, tổng hợp số lượng bài dự thi của đơn vị mình (ghi rõ số lượng bài dự thi) gửi về Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
  • Đối với các cán bộ của Nhà xuất bản đã nghỉ hưu và cộng tác viên, bạn đọc: Bài dự thi gửi về Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (ghi rõ Bài dự thi Tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật), địa chỉ: số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

                                      

                                                                                                                                                                     BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                   

 

 

 

Bình luận