Loading...

Thời luận

Thời luận
Tác giả: GS. TS. Vũ Văn Hiền
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với 99 bài bình luận, nội dung sách được sắp xếp thành hai phần:

  - Phần 1: Những vấn đề của thế giới đương đại

  - Phần 2: Tình hình trong nước

  Thông qua sự phân tích, bình luận sinh động và sâu sắc, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh thế giới đã và đang diễn ra với những mảng sáng tối, những xu hướng tích cực đan xen những khó khăn, thách thức; nêu lên các vấn đề nổi cộm của xã hội Việt Nam hiện nay, cùng với một số đề xuất, gợi mở góp phần giải quyết những tồn tại, yếu kém trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ