Loading...

Thời luận

Thời luận
Tác giả: GS. TS. Vũ Văn Hiền
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với 99 bài bình luận, nội dung sách được sắp xếp thành hai phần:

  - Phần 1: Những vấn đề của thế giới đương đại

  - Phần 2: Tình hình trong nước

  Thông qua sự phân tích, bình luận sinh động và sâu sắc, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh thế giới đã và đang diễn ra với những mảng sáng tối, những xu hướng tích cực đan xen những khó khăn, thách thức; nêu lên các vấn đề nổi cộm của xã hội Việt Nam hiện nay, cùng với một số đề xuất, gợi mở góp phần giải quyết những tồn tại, yếu kém trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ