Loading...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020 - 11:05

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN

CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

*

Số: 442-TB/NXBCTQGST

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2020 (có danh sách kèm theo).

Các thí sinh có mặt tại Nhà xuất bản để tham gia dự tuyển viên chức vào ngày 09/6/2020 theo thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian:         

+ Sáng:       08g30 đến 11g30,

+ Chiều:      14g30 đến 17g00

2. Địa điểm: Tầng 11, trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, số 6, ngõ 86 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng nhận tương đương có ảnh và ngày, tháng, năm sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, điện thoại: 080.49516.

 

              TUQ. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP

              VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 

 

              Trần Thị Thu

 

Danh sách thí sinh dự tuyển, vui lòng xem tại đây

Bình luận