Loading...

Tìm hiểu và lý giải một số vấn đề về hành chính học

Tìm hiểu và lý giải một số vấn đề về hành chính học
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hành chính và hành chính học bao gồm những vấn đề cơ bản như: bộ máy hành chính; cải cách hành chính; vấn đề công chức, công vụ; tài phán hành chính; dịch vụ công… và nhiều vấn đề khác.
  Môn hành chính học giúp cho cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương có thêm kỹ năng vận hành bộ máy hành chính sao cho có hiệu quả tốt nhất để thực hiện những nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ví dụ: pháp luật là tối thượng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội… Môn Hành chính học còn giúp cho cán bộ, công chức nhận thấy rõ được mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  Giới thiệu cuốn sách Tìm hiểu và lý giải một số vấn đề về hành chính học của Tiến sĩ Luật học Đỗ Ngọc Hải, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc, những cán bộ, công chức nhà nước có thêm tài liệu bổ ích để góp phần học môn học Hành chính học tốt hơn; có thêm phương pháp, cách thức ở nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO.
  Sách gồm 204 trang, giá 32.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ