Loading...

Xuất bản điện tử: Xu hướng tất yếu của tương lai

Ngày đăng: 05/04/2019 - 15:04

Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản

Ngày đăng: 13/03/2019 - 10:03

Đã có 6 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa

Ngày đăng: 25/01/2019 - 16:01

2018 xuất bản hơn 390 triệu bản sách, tăng vượt trội so với 2017

Ngày đăng: 04/01/2019 - 15:01

Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động truyền thông xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật hiện nay

Ngày đăng: 05/11/2018 - 09:11

Xuất bản trong thời đại 4.0: Nhận diện thách thức, dự báo xu thế, nắm bắt cơ hội

Ngày đăng: 31/10/2018 - 16:10

Đặc điểm và bản chất phong cách lãnh đạo, quản lý của Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 30/10/2018 - 15:10

Tuyển tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bản trường ca hào hùng của dân tộc

Ngày đăng: 03/10/2018 - 15:10

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày đăng: 28/09/2018 - 16:09

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật công bố sách xuất bản lần 1

Ngày đăng: 24/05/2018 - 07:05
« 2 3 4 5 6 »