Loading...

Tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020

Ngày đăng: 19/05/2020 - 15:05

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), ngày 19/5/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 góp phần bảo đảm nguồn máu hỗ trợ, cứu giúp người bệnh; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ Nhà xuất bản về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản tham gia.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản tham gia.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, từ năm 2012 đến nay, Nhà xuất bản đã tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, viên chức, người lao động.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020

Đồng chí biểu dương tinh thần và nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản, đồng thời, phát động các cá nhân tham gia hiến máu cứu người, vì một xã hội khoẻ mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, đại diện cho thế hệ trẻ Nhà xuất bản, đã phát biểu hưởng ứng và kêu gọi đoàn viên, thanh niên có hành động thiết thực để Ngày hội hiến máu tình nguyện được duy trì và lan toả rộng rãi.

Một số hình ảnh cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia hiến máu tình nguyện:

Bình luận