Loading...

Trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản và quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý cấp vụ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 14/10/2019 - 15:10

Sáng 14/10/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản và quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý cấp vụ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ trong buổi Lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản về công tác cán bộ, căn cứ vào tình hình, nhu cầu thực tế và khả năng, năng lực của đội ngũ cán bộ, trong đợt bổ nhiệm này, có 3 đồng chí được bổ nhiệm vào chức danh Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, đó là các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập; Võ Văn Bé, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận; Phạm Thị Thinh, Trưởng Ban sách Giáo khoa.

Đồng thời, đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích, Phó trưởng Ban sách Đảng được giao nhiệm vụ Phó trưởng Ban phụ trách Ban sách kể từ ngày 15/10/2019.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh: "Việc đánh giá, xem xét, và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng chiến lược của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật". Đồng chí mong rằng, các đồng chí được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Võ Văn Bé, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ phát biểu tại buổi Lễ

Các đồng chí được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ trong buổi Lễ cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản, đồng thời cam kết sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với chức vụ được lãnh đạo và tổ chức giao phó.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi Lễ

 

Bình luận