Loading...

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 06/05/2020 - 16:05

Sáng 06/5/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

Toàn cảnh buổi Lễ

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản đã trao quyết định bổ nhiệm:

1. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng ban phụ trách Ban sách Đảng làm Trưởng ban sách Đảng, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/5/2020;

2.  Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, Phó Giám đốc Nhà in Sự thật làm Phó Giám đốc phụ trách Nhà in Sự thật, kể từ ngày 01/5/2020.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản đã trao quyết định bổ nhiệm lại:

1. Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 15/02/2020;

2. Đồng chí Vũ Xuân Cảnh giữ chức vụ Giám đốc Nhà in Sự thật, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 15/02/2020; đồng thời, điều chuyển về làm Vụ trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Tổ chức in, kể từ ngày 01/5/2020;

3. Đồng chí Lưu Thị Bình giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 15/02/2020;

4. Đồng chí Lâm Thị Hương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chế bản, Trung tâm Tổ chức in, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 15/02/2020.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập -  Xuất bản Nhà xuất bản phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời cam kết sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với chức vụ và sự tín nhiệm đã được lãnh đạo và tổ chức giao phó.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập -  Xuất bản Nhà xuất bản trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các đồng chí quản lý cấp vụ, cấp phòng

Bình luận