Loading...

Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay
Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Hương
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 74.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đã hệ thống hóa các tư liệu về hình tượng Quan Âm trong Phật giáo và nghệ thuật tạo hình truyền thống Việt Nam: phân tích phong cách tạo tác tượng Quan Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay từ thế kỷ XV – XVIII, qua đó làm rõ nghệ thuật tạc tượng, hình thức biểu đạt về tư duy tạo hình, thẩm mỹ tạo hình, phương pháp biểu đạt trong sáng tạo nghệ thuật tạo hình truyền thống Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương:

  - Chương I: Tổng quan về hình tượng Quan Âm Bồ Tát trong Phật giáo và nghệ thuật tạo hình

  - Chương II: Phật giáo Việt Nam và phong cách tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

  - Chương III: Tư duy tạo hình, thẩm mỹ tạo hình và hệ biểu tượng Phật giáo ở tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay của người Việt thế kỷ XVI - VIII.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ