Loading...

Triết học Việt Nam tập 1 - Triết học Việt Nam truyền thống

Triết học Việt Nam tập 1 - Triết học Việt Nam truyền thống
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu
Số trang: 412 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm sáu chương, trình bày, phân tích triết học Việt Nam từ khởi nguyên đến năm 1858. Trong đó, có đề cập đến những vấn đề phương pháp luận khi nghiên cứu triết học Việt Nam truyền thống; đến cơ sở hình thành triết học Việt Nam truyền thống. Cuốn sách cũng đi sâu phân tích nội dung triết học Việt Nam truyền thống bao gồm thế giới quan của người Việt thời tiền sử; triết học Việt Nam thời Bắc thuộc; triết học Việt Nam thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia độc lập (thế kỷ X- XIV); triết học Việt Nam thế kỷ XV đến năm 1858; triết học bình dân Việt Nam; và cuối cùng là kết luận về sự phân kỳ và đặc điểm của triết học Việt Nam truyền thống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ