Loading...

Triết học Việt Nam tập 1 - Triết học Việt Nam truyền thống

Triết học Việt Nam tập 1 - Triết học Việt Nam truyền thống
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu
Số trang: 412 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm sáu chương, trình bày, phân tích triết học Việt Nam từ khởi nguyên đến năm 1858. Trong đó, có đề cập đến những vấn đề phương pháp luận khi nghiên cứu triết học Việt Nam truyền thống; đến cơ sở hình thành triết học Việt Nam truyền thống. Cuốn sách cũng đi sâu phân tích nội dung triết học Việt Nam truyền thống bao gồm thế giới quan của người Việt thời tiền sử; triết học Việt Nam thời Bắc thuộc; triết học Việt Nam thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia độc lập (thế kỷ X- XIV); triết học Việt Nam thế kỷ XV đến năm 1858; triết học bình dân Việt Nam; và cuối cùng là kết luận về sự phân kỳ và đặc điểm của triết học Việt Nam truyền thống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ