Loading...

Văn hóa lối sống đô thị Hà Nội (Từ năm 1986 đến nay)

Văn hóa lối sống đô thị Hà Nội (Từ năm 1986 đến nay)
Tác giả: TS. Phan Đăng Long
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 141.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu sự biến đổi văn hóa lối sống của cư dân đô thị Hà Nội, chủ yếu là cư dân nội thành Hà Nội (cũ) từ năm 1986 đến nay. Việc nhận diện sự biến đổi của văn hóa lối sống đô thị Hà Nội trong tiến trình đổi mới, chủ yếu từ bình diện lối sống, nếp sống, sẽ góp phần nhận diện một đô thị đang biến đổi. Cuốn sách làm rõ nguyên nhân của những thành công, hạn chế trong quá trình xây dựng văn hóa lối sống đô thị thời gian qua, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm xây dựng văn hóa lối sống thủ đô Hà Nội theo hướng văn minh, tiến bộ.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Yếu tố tác động đến văn hóa lối sống đô thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay;

  Chương II: Biến đổi văn hóa lối sống đô thị Hà Nội từ năm 1986 đến nay;

  Chương III: Một số định hướng, giải pháp điều tiết biến đổi văn hóa lối sống đô thị Hà Nội.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ