Loading...

Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước

Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Hội sử học Hà Nội
Số trang: 740 trang
Giá tiền: 182.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý II-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử 150 năm của mình, đặc biệt là trong 65 năm định đô ở Thăng Long, nhà Mạc đã có những đóng góp về nhiều mặt đối với lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, dưới con mắt của các sử gia phong kiến, triều Mạc thường bị coi là "ngụy triều", phủ nhận công lao và đóng góp, vai trò của Nhà Mạc. Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây, các nhà sử học đã có những đánh giá khách quan, khoa học về vương triều Mạc, khẳng định những đóng góp, tiến bộ của nhà Mạc...

  Cuốn sách Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước đã tập trung làm rõ những đóng góp của nhà Mạc về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sử dụng nhân tài, phát triển kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp, quân sự và nhất là trong việc xây dựng quốc đô Thăng Long từ năm 1527 đến năm 1592.

  Cuốn sách được biên soạn công phu, với nguồn tư liệu phong phú, đồng thời có sự tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu lịch sử. Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:

  Phần 1: Vương triều Mạc và xã hội Đại Việt thời Mạc;

  Phần 2: Di tích thời Mạc và hậu duệ nhà Mạc.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ