Loading...

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam - Tác động của những nhân tố quốc tế

 Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam - Tác động của những nhân tố quốc tế
Tác giả: Nguyễn Khắc Huỳnh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Khác nhiều so với các cuộc chiến tranh thời cận, hiện đại, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kéo dài nhiều năm, lôi kéo nhiều nước trực tiếp dính líu, và đặc biệt, chịu nhiều tác động quốc tế rất rộng lớn, trong đó nổi bật nhất là tác động của các mối quan hệ giữa các nước lớn với nhau (Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ) và giữa từng nước đó với Việt Nam.
  Để giúp bạn đọc hiểu rõ về vấn đề này, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam - Tác động của những nhân tố quốc tế của tác giả Nguyễn Khắc Huỳnh, nhà nghiên cứu lịch sử ngoại giao, nguyên thành viên đoàn đàm phán của Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Pari.
  Cuốn sách gồm một số bài viết của tác giả đã được hệ thống lại, chứa đựng các nguồn tư liệu phong phú, luận chứng súc tích. Tác giả đã đặt cuộc chiến tranh quốc tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, trên cơ sở đó phân tích những nhân tố quốc tế tác động đến chiều hướng chiến tranh, từ đó tìm hiểu nỗ lực của các bên trong việc tìm kiếm những giải pháp có lợi cho mình: quan hệ Mỹ - Xô - Trung và chiến tranh Việt Nam, sự giúp đỡ và ủng hộ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc và mặt trận nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
  Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể thấy rõ bản lĩnh và trí tuệ của ngoại giao Việt Nam, một nền ngoại giao dựa trên chính nghĩa dân tộc, kiên định nguyên tắc, song rất linh hoạt và tinh tế về sách lược, uyển chuyển khôn khéo về biện pháp, biết phát huy sức mạnh dân tộc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, góp phần biến nguy thành an, biến yếu thành mạnh, vượt qua khó khăn, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
       Cuốn sách đề cập nội dung khá rộng, một số vấn đề còn có những ý kiến đánh giá khác nhau trong giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, cuốn sách vẫn giữ nguyên chính kiến và các luận chứng của tác giả và coi đây là quan điểm riêng. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần đưa ra những gợi mở, kiến giải mới trong nghiên cứu và tìm hiểu nền ngoại giao Việt Nam nói chung, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
         Sách gồm 264 trang, giá 37.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ