Loading...

Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

 Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là những vấn đề phức tạp, nổi cộm về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại của các nước; Phần thứ hai tập trung trình bày sự đổi mới trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hoà bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

       Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích cho bạn đọc, với những thông tin được chắt lọc và mang tính khái quát cao. Qua đó, bạn đọc có thể tìm hiểu những vấn đề như: Những dấu ấn sâu sắc mà thế kỷ XX ghi đậm trong lịch sử loài người thể hiện trên những điểm nào? Cục diện thế giới đã chuyển biến như thế nào sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc? Những nét mới và hình thức mới của các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới?... Trước những diễn biến của tình hình thế giới, quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã diễn ra như thế nào, đạt được những thành tựu gì, phương hướng chiến lược trong thời gian tới được xác định ra sao? Thực trạng, quá trình phát triển, phương hướng và những nét mới trong quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực, với các nước công nghiệp phát triển, với các nước bè bạn truyền thống, với các nước khác và với các tổ chức quốc tế; Những vấn đề cần chú ý như: vấn đề biên giới, lãnh thổ; vấn đề đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ và quyền con người; vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài...

       Sách gồm 483 trang, giá 60.000đ.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ