Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú

Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 89.000 đ
Xuất bản: 1/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Cư trú được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, thay thế Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013. Luật quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Việc ban hành Luật góp phần nâng cao hiệu  quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  Để bảo đảm thực thi Luật Cư trú có hiệu quả, Chính phủ và Bộ Công an đã ban hành một số nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

  Cuốn sách Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú giúp bạn đọc cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết và hữu ích khi tìm hiểu thực thi pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ