Luật Quốc phòng (hiện hành) (sửa đổi năm 2023)

Luật Quốc phòng (hiện hành) (sửa đổi năm 2023)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: 1/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, thay thế Luật Quốc phòng năm 2005.

  Luật quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

  Mới đây, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, tại Khoản 6 Điều 54 đã sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung trong Luật Quốc phòng năm 2018.

  Nội dung cuốn sách Luật Quốc phòng (hiện hành) (sửa đổi năm 2023) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Quốc phòng năm 2018 và phần nội dung được sửa đổi, bổ sung của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, tạo thuận tiện cho bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ