Loading...

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay
Tác giả: Lương Trọng Thành - Bùi Văn Dũng - Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Có được như vậy là do Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn, các tầng lớp dân cư nông thôn nhiệt tình tham gia. Nguyên nhân quan trọng nữa là do năng lực lãnh đạo cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới.

  Cuốn sách  Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay  cung cấp những vấn đề lý luận chung, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua, qua đó giúp công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa đạt được những thành quả ấn tượng. Cuốn sách cũng nhìn nhận, đánh giá những mặt còn hạn chế, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất những giải pháp thiết thực để góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ