Loading...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Kim Hiếu
Số trang: 274 trang
Giá tiền: 61.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môi trường có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con người, của nền kinh tế của mỗi quốc gia và cả nhân loại. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường là một nội dung khá mới về mặt lý luận. Ở nước ta hiện nay, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường được coi là một trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng.

  Cuốn sách Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay do TS. Bùi Kim Hiếu biên soạn. Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm mỗi trường; phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch địch chính sách, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành môi trường và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ