Loading...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Kim Hiếu
Số trang: 274 trang
Giá tiền: 61.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môi trường có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con người, của nền kinh tế của mỗi quốc gia và cả nhân loại. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường là một nội dung khá mới về mặt lý luận. Ở nước ta hiện nay, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường được coi là một trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng.

  Cuốn sách Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay do TS. Bùi Kim Hiếu biên soạn. Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm mỗi trường; phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch địch chính sách, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành môi trường và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ