Loading...

Sự kiện tôn giáo

Sự kiện tôn giáo
Tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả nghiên cứu nhiều năm của GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Dựa trên những tư liệu được nghiên cứu, chắt lọc với tính khái quát cao, tác giả tập trung trình bày một số sự kiện tôn giáo, với những khía cạnh, vấn đề tôn giáo nói chung hoặc là những vấn đề tôn giáo mới đặt ra với những tôn giáo cụ thể, v.v.. Nội dung cuốn sách được đề cập khá rộng và phức tạp, trong đó có những vấn đề còn đang được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận.

  Các sự kiện tôn giáo trong cuốn sách được tác giả trình bày qua các chủ đề: Cách mạng và tôn giáo; Toàn cầu hóa tôn giáo; Hiện tượng tôn giáo mới; Tinh lành Mỹ; Trung Đông cái nhìn địa – Tôn giáo và địa – chính trị; Những ngả đường mới của chủ nghĩa Hồi giáo hôm nay; Phật giáo và chính trị - Đầu kỷ nguyên độc lập – Phật giáo Việt nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa; Vấn đề tôn giáo ở Nam Bộ thời cận đại; Quảng Nam – Đà Nẵng và giai đoạn mở đạo chính thức; Công giáo trong lịch sử Thuận Hóa – Phú xuân – Huế; Vấn đề La Vang và lễ lôi La vang.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ