Loading...

Sự kiện tôn giáo

Sự kiện tôn giáo
Tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả nghiên cứu nhiều năm của GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Dựa trên những tư liệu được nghiên cứu, chắt lọc với tính khái quát cao, tác giả tập trung trình bày một số sự kiện tôn giáo, với những khía cạnh, vấn đề tôn giáo nói chung hoặc là những vấn đề tôn giáo mới đặt ra với những tôn giáo cụ thể, v.v.. Nội dung cuốn sách được đề cập khá rộng và phức tạp, trong đó có những vấn đề còn đang được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận.

  Các sự kiện tôn giáo trong cuốn sách được tác giả trình bày qua các chủ đề: Cách mạng và tôn giáo; Toàn cầu hóa tôn giáo; Hiện tượng tôn giáo mới; Tinh lành Mỹ; Trung Đông cái nhìn địa – Tôn giáo và địa – chính trị; Những ngả đường mới của chủ nghĩa Hồi giáo hôm nay; Phật giáo và chính trị - Đầu kỷ nguyên độc lập – Phật giáo Việt nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa; Vấn đề tôn giáo ở Nam Bộ thời cận đại; Quảng Nam – Đà Nẵng và giai đoạn mở đạo chính thức; Công giáo trong lịch sử Thuận Hóa – Phú xuân – Huế; Vấn đề La Vang và lễ lôi La vang.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ