Loading...

Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam
Tác giả: TS. Trần Văn Ngợi
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu gồm 3 chương, nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề như: Làm rõ những vấn đề lý luận về thu hút, trọng dụng người có tài năng: khái niệm người có tài năng và các yếu xác định người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước; khái niệm và nội hàm của thu hút và trọng dụng người có tài năng; phân tích các nhân tố tác động đến việc thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu, hệ thống hóa kinh nghiệm thu hút và trọng dụng người có tài trong lịch sử của dân tộc và của một số quốc gia trên thế giới; đánh giá thực trạng thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đưa ra các giải pháp thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy chuyên đề về công chức, công vụ, quản lý nguồn nhân lực tại các học viện và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đồng thời cung cấp thêm tài liệu để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, làm căn cứ xây dựng, đề xuất các chủ trương, chính sách về thu hút và trọng dụng người có tài năng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ