Loading...

Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á

Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á
Tác giả: Trương Sỹ Hùng
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung tìm hiểu quá trình xâm nhập, phương thức tồn tại và tình hình phát triển hiện nay của bốn tôn giáo lớn ở một số nước Đông Nam Á; đồng thời phân tích mối quan hệ giữa hiện tượng truyền giáo và bản chất thế tục hóa trong môi trường văn hóa của bốn tôn giáo này trên một số lĩnh vực tiêu biểu như ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc,… từ đó góp phần làm sáng tỏ những biến đổi của văn hóa bản địa qua từng giai đoạn lịch sử.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á;

  Chương II: Quá trình hội nhập và phát triển của Phật giáo ở Đông Nam Á;

  Chương III: Quá trình hội nhập và phát triển của Hồi giáo trong đời sống xã hội Đông Nam Á;

  Chương IV: Quá trình hội nhập và phát triển của Công giáo ở Đông Nam Á.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ