Loading...

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk
Tác giả: TS. Võ Thị Mai Phương (Chủ biên)
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk thông qua khía cạnh văn hóa tinh thần, nêu lên những đặc điểm văn hóa của tộc người, nhấn mạnh đến sự thay đổi bắt đầu từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới đất nước năm 1986. Từ kết quả nghiên cứu, cuốn sách cũng đã từng bước làm rõ những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông và xu hướng biến đổi của nó. Cuốn sách cũng nêu lên các giá trị văn hóa tinh thần của người Hmông. Cuốn sách nêu ra giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Hmông trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quốc tế hội nhập hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ