Loading...

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk
Tác giả: TS. Võ Thị Mai Phương (Chủ biên)
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk thông qua khía cạnh văn hóa tinh thần, nêu lên những đặc điểm văn hóa của tộc người, nhấn mạnh đến sự thay đổi bắt đầu từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới đất nước năm 1986. Từ kết quả nghiên cứu, cuốn sách cũng đã từng bước làm rõ những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông và xu hướng biến đổi của nó. Cuốn sách cũng nêu lên các giá trị văn hóa tinh thần của người Hmông. Cuốn sách nêu ra giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Hmông trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quốc tế hội nhập hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ