Loading...

Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945)

Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với 3 chương nội dung, cuốn sách chủ yếu tập trung làm sáng tỏ các vấn đề xoay quanh lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam - Đông Bắc Á từ năm 1897 đến 1945;

  Chương I: Các nhân tố tác động tới quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897-1945);

  Chương II: Sự tiến triển trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897-1945);

  Chương III: Đặc điểm và tác động của quan hệ thương mại Việt Nam - Đông Bắc Á tới tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam (1897-1945).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ