Loading...

Kinh tế báo chí

Kinh tế báo chí
Tác giả: Bùi Chí Trung
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 74.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề chính của kinh tế báo chí như: những khái niệm co bản về kinh tế báo chí; các mô hình kinh doanh, kinh tế báo chí trên nền tảng kỷ thuật số, hội tụ và đa phương tiện; kỹ năng phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh báo chí, v.v.. Cùng với những lý thuyết cơ bản, cuốn sách đồng thời hướng đến cả những vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh tế báo chí hiện nay ở Việt Nam.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với rất nhiều gợi ý tốt, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý tham khảo, vận dụng trong quá trình phát triển hệ thống báo chí truyền thông nước ta trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ