Loading...

Lịch sử Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-1945)

Lịch sử Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-1945)
Tác giả: TS. Lê Văn Phong
Số trang: 226 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về sự ra đời, quá trình hoạt động và những ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đến xã hội Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

  Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Sự ra đời của Hội Truyền bá Quốc ngữ;

  Chương II: Quá trình hoạt động của Hội Truyền bá Quốc ngữ;

  Chương III: Ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đối với xã hội Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, giáo dục Việt Nam thời cận đại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ