Loading...

Lịch sử Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-1945)

Lịch sử Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-1945)
Tác giả: TS. Lê Văn Phong
Số trang: 226 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về sự ra đời, quá trình hoạt động và những ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đến xã hội Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

  Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Sự ra đời của Hội Truyền bá Quốc ngữ;

  Chương II: Quá trình hoạt động của Hội Truyền bá Quốc ngữ;

  Chương III: Ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đối với xã hội Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, giáo dục Việt Nam thời cận đại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ