Loading...

Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam

Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam
Tác giả: Bạch Ngọc Chiến - Vương Quân Hoàng
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 122.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm năm chương:

  Chương 1: Mạch nguồn;

  Chương 2: Con người, xã hội và nhà nước;

  Chương 3: Sức vóc kinh tế;

  Chương 4: Trí lực quốc dân;

  Chương 5: Tiến hóa.

  Với tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học, cuốn sách Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam sẽ dẫn dắt bạn đọc đi từ các quan sát về lịch sử hình thành dân tộc, sự phát triển và hoàn thiện của con người, xã hội, nhà nước trong tiến trình lịch sử đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Đồng thời, làm sáng tỏ nhiều câu hỏi, gợi mở cách nhìn nhận về tương lai phát triển của đất nước.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ