Loading...

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai)

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: PGS, TS. Trương Thị Thông và PGS, TS. Lê Kim Việt
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bệnh quan liêu là căn bệnh tồn tại trong mọi chế độ xã hội và có thế xuất hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, trong các tổ chức đảng, trong bộ máy Nhà nước, trong các tổ chức chính trị - xã hội và ở mỗi cán bộ, đảng viên. Trong lĩnh vực hoạt động nào bệnh quan liêu cũng đều là hiện tượng tiêu cực và nguy hiểm, gây nhiều tác hại cho xã hội, nhưng tác hại nhất là bệnh quan liêu trong công tác cán bộ.

  Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai) do PGS, TS. Trương Thị Thông và PGS, TS. Lê Kim Việt đồng chủ biên.
  Nội dung cuốn sách tập trung phân tích sâu về bệnh quan liêu, thực trạng, nguồn gốc, nguyên nhân và giải pháp đề phòng và khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.
  Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:
  Chương I: Nguồn gốc, bản chất và những tác hại của bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
  Chương II: Một số biểu hiện chủ yếu và nguyên nhân của bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
  Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đề phòng, khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
   
   
   
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ