Loading...

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai)

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: PGS, TS. Trương Thị Thông và PGS, TS. Lê Kim Việt
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bệnh quan liêu là căn bệnh tồn tại trong mọi chế độ xã hội và có thế xuất hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, trong các tổ chức đảng, trong bộ máy Nhà nước, trong các tổ chức chính trị - xã hội và ở mỗi cán bộ, đảng viên. Trong lĩnh vực hoạt động nào bệnh quan liêu cũng đều là hiện tượng tiêu cực và nguy hiểm, gây nhiều tác hại cho xã hội, nhưng tác hại nhất là bệnh quan liêu trong công tác cán bộ.

  Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xuất bản lần thứ hai) do PGS, TS. Trương Thị Thông và PGS, TS. Lê Kim Việt đồng chủ biên.
  Nội dung cuốn sách tập trung phân tích sâu về bệnh quan liêu, thực trạng, nguồn gốc, nguyên nhân và giải pháp đề phòng và khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.
  Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:
  Chương I: Nguồn gốc, bản chất và những tác hại của bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
  Chương II: Một số biểu hiện chủ yếu và nguyên nhân của bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
  Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đề phòng, khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
   
   
   
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ